́Leren communiceren ́

Hoofdstuk 9 - Sociaal jaarverslag

Hoofdstuk 9

Sociaal jaarverslag

“Wanneer ik als docent geslaagd ben? Als ze me niet meer nodig hebben, wanneer ik er vertrouwen in heb dat ze als zelfstandige professionals in de beroepspraktijk kunnen starten. Op het moment dat zij me zelfs iets leren dat ik niet eerder heb gezien, dan weet ik dat het zover is.”

Daan Gijsbertse, doceert bij de opleiding Technische Bedrijfskunde

 

In dit Sociaal Jaarverslag 2015 lees je op welke wijze Hogeschool Rotterdam het hrm-beleid heeft uitgevoerd in 2015. Dit beleid is gericht op goed werkgeverschap, zodat werknemers zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Met de aandacht voor Duurzame Inzetbaarheid in 2015 heeft dit beleid een extra impuls gekregen. Het goed inrichten en uitvoeren van het hrm-beleid levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het Focusprogramma. Daarmee zet Hogeschool Rotterdam het beleid van vorig jaar door en koppelt dit nog nadrukkelijker aan het bereiken van de doelstellingen uit het Focusprogramma.


Professionalisering en duurzame inzetbaarheid 
Professionalisering en duurzame inzetbaarheid waren net als in 2014 ook in 2015 weer belangrijke thema’s voor de hogeschool. Daar is in dit verslag dan ook extra aandacht voor. Daarnaast worden uiteraard de diverse arbeidsvoorwaarden en de (financiële) cijfers toegelicht.


Een paar belangrijke feiten uit 2015:

  • De Focusstrategie is doorgezet met een toename van het aantal docenten met 104 fte;
  • Het Medewerkersonderzoek (MO) 2015 liet zien dat medewerkers van Hogeschool Rotterdam over het algemeen tevreden waren over hun werk bij de hogeschool. Op de vraag ‘Hoe tevreden ben je in het algemeen over je werk?’ gaf 82% van de medewerkers aan (zeer) tevreden te zijn. Dit is een stijging van 4 procentpunt ten opzichte van 2014. Werkdruk blijft een belangrijk beleidsonderwerp;
  • Het gemiddeld ziekteverzuim steeg naar 4,3%;
  • De financiële middelen voor professionalisering werden benut, te weten 3%, maar de uren werden niet transparant genoeg gerapporteerd;
  • De HR Academie groeide en het aanbod werd uitgebreid. Een relevante ontwikkeling op het gebied van scholing en ontwikkeling is dat een toename te zien is in de deelname aan opleidingen met het thema pedagogiek en didactiek, daarmee aansluitend op het Focusprogramma;
  • De reorganisatie van de diensten was in 2014 afgerond en kreeg in 2015 verder vorm door inzet op professionalisering, meer samenwerking en efficiënter werken (bijvoorbeeld met lean-trajecten).
HOME