Eindpresentatie

Hoofdstuk 6 - Samenwerkingsverbanden

Hoofdstuk 6

Samenwerkingsverbanden

“Ik wil mijn studenten een houding bijbrengen van nieuwsgierigheid en openheid, hen vragen leren stellen. Dat is waar leren over gaat.”

Fred Wartna, doceert aan de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
HOME